ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Information Student Loan Udon Thani Rajabhat University

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ISL)

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อมูลเงินโอนมา และประวัติการชำเงินบำรุงการศึกษาผ่านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
-ประวัติการชำระเงินผ่านกองทุนย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน
-สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
-เข้าใช้งานได้ที่เมนู สำหรับนักศึกษา >> ค้นหาข้อมูลเงินโอนมา , ประวัติการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านกองทุน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1721(ม.ใน) และ 5053(สามพร้าว)